Miljöövervakning kring Tidan - karta över provpunkterna
- ytvattenkemi och biologi

- mellanvattenkemi

- bottenvattenkemi

  Svarta = aktiva stationer
  Röda = nedlagda stationer
För att zooma in: dubbelklicka i kartan, scrolla med musknappen eller håll nere shift-tangenten och rita en fyrkant runt det område du vill förstora.