Hem

Välkommen till Tidans Vattenförbund

Logga

Tidans Vattenförbund är en sammanslutning av intressenter och användare av vattnet i Tidans avrinningsområde. Förbundet är bildat vid förrättning enligt lagen (1976:997) om vattenförbund den 16 januari 1984. Sedan 2007 är Tidans vattenförbund även vattenråd för Tidan.

Förbundets medlemmar utgörs av kommuner, markavvattningsföretag, industrier, bevattningsintressenter, kraftproducenter, lantbruksföretag, fiskevattenägareförbund, fiskevårdsföreningar och andra som påverkar eller utnyttjar vattnet i avrinningsområdet.


Aktuella aktiviteter hittar du till höger under Nyheter!