Minskad övergödning i Tidan

LEVA-projekt

LEVA-projektet avslutat -slutrapporten hittar du här: slutrapport och bidragsbilaga.

Regeringen har gjort en stor satsning på lokalt engagemang i vatten -LEVA i 20 pilotområden, varav Tidan är ett. Här har Hushållningssällskapet och Tidans vattenförbund gjort en gemensam satsning. Engagerade i projektet är Sofia Kämpe & Maria Höier. Ladda ned en pdf med information om projektet här!

Här finns en artikel från Skaraborgsbygden om LEVA-projektet.

LOVA-projekt – medel till markvårdsåtgärder

Tidans Vattenförbund är intresserade av att det skapas våtmarker och fosforfällor för minskad övergödning, biologisk mångfald och ökad grundvattenbildning. Under 2020 till och med 2023 har TVF möjlighet att stötta i arbetet med att få anlägga våtmarker genom LOVA projektet ”LEVA -minskad övergödning i Tidan”. Efter hjälp med anläggandet av våtmark så kan miljöersättning sökas för skötsel av våtmark. Det är ett femårigt åtagande som ger 5000 kr per ha om det gäller åkermark (4000 kr för övrig mark) för våtmarksarealen. Till det så kommer en skötselyta runt våtmarken, där du får gårdsstöd och även miljöersättning för bete ofta med särskilda värden.

I Kymbotrakten har markägaren i samarbete med Tidans Vattenförbund anlagt en våtmark som också blivit något av en samlingspunkt i bygden och en fin plats att titta på fåglar. Våtmarken är betald 90 procent med LBP och 10 procent från Tidan vattenförbund.

Kontakt

Susanne Johansson
Hushållningssällskapet Västra, 0511-248 47
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se

Sofia Kämpe
0733-10 78 69
sofia@torpetlantbruk.se

Morgan Johansson
Naturvårdsgruppen AB, 0708-517712
morgan@naturvardsgruppen.se
naturvardsgruppen logo