Minskad övergödning i Tidan

LOVA-projekt – åtgärdssamordning

Tidans Vattenförbund har tillsammans med Hushållningssällskapet LOVA-medel för åtgärdssamordning (motsvarande en halvtidstjänst) fram till och med 2023. Som åtgärdssamordnare jobbar vi med markägare och lantbrukare för att minska övergödning och erosion. Vi är bland annat intresserade av lägen för våtmarker och fosforfällor för minskad övergödning, biologisk mångfald och ökad grundvattenbildning. Under 2020 till och med 2023 har Tidans VF möjlighet att stötta i arbetet med åtgärder mot övergödning. För anläggandet av en våtmark på rätt plats i landskapet kan du få mellan 50-100 % av anläggningskostnaden. Efter hjälp med anläggandet av våtmark så kan miljöersättning sökas för skötsel av våtmark. Det är ett femårigt åtagande som ger 5000 kr per ha om det gäller åkermark (4000 kr för övrig mark) för våtmarksarealen. Till det så kommer en skötselyta runt våtmarken, där du får gårdsstöd och även miljöersättning för bete ofta med särskilda värden.

I Kymbotrakten har markägaren i samarbete med Tidans Vattenförbund anlagt en våtmark som också blivit något av en samlingspunkt i bygden och en fin plats att titta på fåglar. Våtmarken är betald 90 procent med LBP och 10 procent från Tidans vattenförbund.

LOVA – medel till markvårdsåtgärder

Genom åtgärdssamordningen har vi sökt medel för olika typer av insatser och har nu haft pengar till bland annat:

Bidragstabell

Projektet är nu slutrapporterat (ladda ner slutrapporten) och vi söker nya medel för fortsatt åtgärdssamordning. Följ gärna med på vår Facebook-sida!

Kontakt

Susanne Johansson
Hushållningssällskapet Västra, 0511-248 47
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se

Sofia Kämpe
0733-10 78 69
sofia@torpetlantbruk.se


LEVA-projekt

LEVA-projektet avslutat -slutrapporten hittar du här: slutrapport och bidragsbilaga.

Regeringen har gjort en stor satsning på lokalt engagemang i vatten -LEVA i 20 pilotområden, varav Tidan är ett. Här har Hushållningssällskapet och Tidans vattenförbund gjort en gemensam satsning. Engagerade i projektet är Sofia Kämpe & Maria Höier. Ladda ned en pdf med information om projektet här!

Här finns en artikel från Skaraborgsbygden om LEVA-projektet.