Förbundet

Mer om förbundet

Förbundets uppgifter:

  1. Att genom vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet.
  2. Med ett fast provtagningsprogram genomför förbundet såväl kemiska som biologiska undersökningar i ett stort antal provpunkter.
  3. Genom att fortlöpande följa vattnets kvalitet och de förändringar som sker ge en bra bild av de förhållanden som råder i vattensystemet.

Resultaten visar om insatta åtgärder haft avsedd effekt eller om ytterligare åtgärder behövs för att förbättra förhållandena. Förbundet genomför också rensningar, restaureringar och åtgärder för att underlätta fiskvandring i vattendragen.

Odensåker

Förbundets vision kan laddas ned  här.

Förbundets underhållsplan 2021-2030 kan laddas ned här.