Ladda ned

Förbundet och rådet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Styrelsemöteprotokoll 2023-01-24
1 file(s) 44 downloads
maj 24, 2023
Tidans SRK 2022 kortversion
0 file(s) download
maj 6, 2023
Tidans SRK årsrapport 2022
1 file(s) 55 downloads
maj 6, 2023
Styrelsemöteprotokoll 2022-11-08
1 file(s) 59 downloads
januari 7, 2023
Styrelsemöteprotokoll 2022-09-06
1 file(s) 55 downloads
januari 7, 2023
Vision och mål 2015
1 file(s) 53 downloads
december 10, 2022
Stadgar 2002
1 file(s) 58 downloads
december 10, 2022
Stadgar 1994
1 file(s) 47 downloads
december 10, 2022
Stadgar 1984
1 file(s) 50 downloads
december 10, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-17
1 file(s) 58 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-21 konstituerande
1 file(s) 60 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-21
1 file(s) 68 downloads
juli 31, 2022
Protokoll årsstämma 2022
1 file(s) 73 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-04-19
1 file(s) 61 downloads
maj 14, 2022
Kontrollprogram 2022-2025
1 file(s) 85 downloads
april 18, 2022
Tidans SRK årsrapport 2021
1 file(s) 113 downloads
april 18, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-01-25
1 file(s) 76 downloads
februari 28, 2022
Styrelsen 2021
1 file(s) 63 downloads
januari 8, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2021-11-10
2 file(s) 119 downloads
november 30, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-09-08
1 file(s) 50 downloads
oktober 6, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-05-25
1 file(s) 35 downloads
oktober 6, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-04-21
1 file(s) 51 downloads
oktober 6, 2021
Protokoll årsstämma 2021
1 file(s) 61 downloads
juni 6, 2021
Tidan LEVA – bilaga
1 file(s) 215 downloads
maj 2, 2021
Slutrapport LEVA Tidan
1 file(s) 224 downloads
maj 2, 2021
Tidans SRK 2020 kortversion
1 file(s) 229 downloads
april 25, 2021
Tidans SRK årsrapport 2020
1 file(s) 111 downloads
april 25, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-03-16
1 file(s) 59 downloads
april 11, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-01-26
2 file(s) 82 downloads
april 11, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2020-05-26
1 file(s) 44 downloads
april 11, 2021
Styrelsemötesprotokoll 2020-11-17
1 file(s) 56 downloads
januari 16, 2021
Styrelsemötesprotokoll 2020-09-08
2 file(s) 140 downloads
oktober 18, 2020
Underhållsplan för Tidan 2021-2030
1 file(s) 365 downloads
januari 8, 2022
Styrelsen 2020
1 file(s) 481 downloads
augusti 18, 2020
Protokoll årsstämma 2020
1 file(s) 100 downloads
maj 29, 2020
Styrelsemötesprotokoll 2020-04-22
1 file(s) 102 downloads
maj 18, 2020
Styrelsemötesprotokoll 20-01-28
1 file(s) 91 downloads
april 22, 2020
Styrelsemötesprotokoll 19-11-12
1 file(s) 97 downloads
april 22, 2020
Styrelsemötesprotokoll 19-09-04
1 file(s) 115 downloads
april 22, 2020
Skaraborgsbygden – artikel om LEVA
1 file(s) 274 downloads
april 22, 2020
Tidans SRK 2019 kortversion
1 file(s) 154 downloads
mars 26, 2020
Tidans SRK årsrapport 2019
1 file(s) 307 downloads
mars 26, 2020
Hushållningssällskapet: Minskad övergödning av Tidan
1 file(s) 364 downloads
januari 30, 2020
Förbundets vision och målsättning 2015
1 file(s) 526 downloads
december 23, 2019
Sweco: Översvämningskartering Tidan
1 file(s) 802 downloads
december 28, 2019
Vattnens färg
1 file(s) 579 downloads
december 23, 2019
Vattenrådets verksamhetsplan 2016
1 file(s) 293 downloads
december 23, 2019
Hushållningssällskapet: Valstadbäcken
1 file(s) 481 downloads
december 23, 2019
Underhållsplan för Tidans vf 2011-2020
1 file(s) 566 downloads
december 23, 2019
Projektet Tidanöring
1 file(s) 736 downloads
januari 2, 2020
Calluna: miljögifter i fisk
1 file(s) 356 downloads
december 23, 2019
Styrelselista
1 file(s) 440 downloads
december 23, 2019
Infoblad: Sjövandrande Tidanöring
1 file(s) 1079 downloads
januari 2, 2020
Undersökning av tillflöden till södra Östen 2017
1 file(s) 768 downloads
december 23, 2019
Örnborg Kyrkander: Makrofyter i Tidan
1 file(s) 544 downloads
december 23, 2019
Sweco: hydraulisk beräkningsmodell över Tidan
1 file(s) 793 downloads
december 23, 2019
Limnia: Vattenkemiprovtagning Ösan
1 file(s) 566 downloads
december 23, 2019
Limnia: Bottenfauna i Ösan
1 file(s) 1040 downloads
december 23, 2019
Kontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 122 downloads
april 18, 2022
Naturvärden i Tidan
1 file(s) 742 downloads
januari 2, 2020
Kontrollprogram 2011-2016
1 file(s) 756 downloads
januari 1, 2020
Kontrollprogram 2004-2008
1 file(s) 569 downloads
december 23, 2019
LST Västra Götaland: Våtmarker -en möjlighet?
1 file(s) 664 downloads
december 22, 2019
LST: Klimatförändringar och Tidan
1 file(s) 886 downloads
december 22, 2019
Vattenmyndigheten Västerhavet: EU´s vattendirektiv
1 file(s) 585 downloads
december 22, 2019
Tibro kommun: Vad hände i Tibro den 8 juli?
1 file(s) 433 downloads
december 22, 2019
SMHI: Klimatförändringar
1 file(s) 736 downloads
december 22, 2019
Räddningsverket: Hur kan vi förbereda oss?
1 file(s) 1036 downloads
december 25, 2019
2008 – Klimatförändringarnas påverkan på Tidans vattensystem: Program
1 file(s) 406 downloads
december 22, 2019
Projekt vattenförvaltning 2011-2012
1 file(s) 431 downloads
december 22, 2019
LST: Miljöeffekter i Tidan
1 file(s) 140 downloads
december 22, 2019
LRF:s syn på klimatfrågan
1 file(s) 460 downloads
december 22, 2019
Länsförsäkringars syn på klimatfrågan
1 file(s) 448 downloads
december 22, 2019
VA-problem i Tidan
1 file(s) 699 downloads
december 22, 2019
Vattenrådets verksamhet 2019
1 file(s) 411 downloads
december 22, 2019
Strömprovfiske i Tidan
1 file(s) 106 downloads
december 22, 2019
Vandringshinder i Tidan
1 file(s) 408 downloads
december 23, 2019
Kottholmen
1 file(s) 915 downloads
december 22, 2019
Fakta om Tidan
1 file(s) 881 downloads
december 22, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-05-21
1 file(s) 134 downloads
december 23, 2019
Årsmötesprotokoll 19-04-11
1 file(s) 120 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-04-11
1 file(s) 103 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-03-12
1 file(s) 137 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-01-29
1 file(s) 139 downloads
december 23, 2019
Tidans SRK 2018 kortversion
1 file(s) 190 downloads
mars 26, 2020
Tidans SRK årsrapport 2018
1 file(s) 232 downloads
mars 26, 2020
Årsmötesprotokoll 18-04-26
1 file(s) 187 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-11-13
1 file(s) 114 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-09-05
1 file(s) 148 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-05-30
1 file(s) 127 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-04-26
1 file(s) 124 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-03-06
1 file(s) 198 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-01-23
1 file(s) 256 downloads
december 23, 2019
Tidan2017.pdf
1 file(s) 131 downloads
december 22, 2019
Tidan_POP_2017.pdf
1 file(s) 135 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 17-04-19
1 file(s) 590 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 17-05-23
1 file(s) 561 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 17-09-05
1 file(s) 622 downloads
december 23, 2019
Tidan2016.pdf
1 file(s) 249 downloads
december 22, 2019
Tidan_POP_2016.pdf
1 file(s) 118 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 16-04-21
1 file(s) 681 downloads
december 23, 2019
Tidan2015.pdf
1 file(s) 220 downloads
december 22, 2019
Tidan_POP_2015.pdf
1 file(s) 139 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 15-05-05
1 file(s) 487 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2014.pdf
1 file(s) 91 downloads
december 22, 2019
TIDAN2014.pdf
1 file(s) 164 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 14-04-10
1 file(s) 322 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2013.pdf
1 file(s) 70 downloads
december 22, 2019
TIDAN2013.pdf
1 file(s) 61 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 13-04-10
1 file(s) 337 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2012.pdf
1 file(s) 92 downloads
december 22, 2019
TIDAN2012.pdf
1 file(s) 48 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 12-04-10
1 file(s) 317 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2011.pdf
1 file(s) 58 downloads
december 22, 2019
TIDAN2011.pdf
1 file(s) 32 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 11-04-26
1 file(s) 362 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2010.pdf
1 file(s) 84 downloads
december 22, 2019
TIDAN2010.pdf
1 file(s) 43 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2009.pdf
1 file(s) 80 downloads
december 22, 2019
TIDAN2009.pdf
1 file(s) 34 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2008.pdf
1 file(s) 73 downloads
december 22, 2019
TIDAN2008.pdf
1 file(s) 38 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2007.pdf
1 file(s) 78 downloads
december 22, 2019
TIDAN2007.pdf
1 file(s) 83 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2006.pdf
1 file(s) 62 downloads
december 22, 2019
TIDAN2006.pdf
1 file(s) 37 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2005.pdf
1 file(s) 76 downloads
december 22, 2019
TIDAN2005.pdf
1 file(s) 77 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2004.pdf
1 file(s) 69 downloads
december 22, 2019
TIDAN2004.pdf
1 file(s) 98 downloads
december 22, 2019
TIDAN2003.pdf
1 file(s) 84 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2003.pdf
1 file(s) 73 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2002.pdf
1 file(s) 82 downloads
december 22, 2019
TIDAN2002.pdf
1 file(s) 79 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2001.pdf
1 file(s) 82 downloads
december 22, 2019
TIDAN2001.pdf
1 file(s) 65 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2000.pdf
1 file(s) 75 downloads
december 22, 2019
TIDAN2000.pdf
1 file(s) 84 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_1999.pdf
1 file(s) 69 downloads
december 22, 2019
TIDAN1999.pdf
1 file(s) 62 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_1998.pdf
1 file(s) 54 downloads
december 22, 2019
TIDAN1998.pdf
1 file(s) 77 downloads
december 22, 2019
TIDAN1997.pdf
1 file(s) 94 downloads
december 22, 2019
TIDAN1996.pdf
1 file(s) 59 downloads
december 22, 2019