Ladda ned

Förbundet och rådet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Slutrapport LOVA feb 2024
1 file(s) 32 downloads
april 11, 2024
Tidans SRK kortversion 2023
1 file(s) 18 downloads
april 11, 2024
Tidans SRK årsrapport 2023
1 file(s) 18 downloads
april 11, 2024
Konstituerande styrelseprotokoll 2023-04-19
1 file(s) 14 downloads
april 11, 2024
Protokoll årsstämma 2023-04-19
1 file(s) 16 downloads
april 11, 2024
Styrelsemöteprotokoll 2023-12-14
1 file(s) 14 downloads
april 11, 2024
Styrelsemöteprotokoll 2023-08-30
0 file(s) download
april 11, 2024
Styrelsemöteprotokoll 2023-04-19
1 file(s) 13 downloads
april 11, 2024
Styrelsemöteprotokoll 2023-03-14
1 file(s) 12 downloads
april 11, 2024
Styrelsemöteprotokoll 2023-01-24
1 file(s) 93 downloads
maj 24, 2023
Tidans SRK 2022 kortversion
0 file(s) download
maj 6, 2023
Tidans SRK årsrapport 2022
1 file(s) 111 downloads
maj 6, 2023
Styrelsemöteprotokoll 2022-11-08
1 file(s) 101 downloads
januari 7, 2023
Styrelsemöteprotokoll 2022-09-06
1 file(s) 103 downloads
januari 7, 2023
Vision och mål 2015
1 file(s) 109 downloads
december 10, 2022
Stadgar 2002
1 file(s) 118 downloads
december 10, 2022
Stadgar 1994
1 file(s) 99 downloads
december 10, 2022
Stadgar 1984
1 file(s) 108 downloads
december 10, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-17
1 file(s) 111 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-21 konstituerande
1 file(s) 115 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-05-21
1 file(s) 127 downloads
juli 31, 2022
Protokoll årsstämma 2022
1 file(s) 124 downloads
juli 31, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-04-19
1 file(s) 110 downloads
maj 14, 2022
Kontrollprogram 2022-2025
1 file(s) 146 downloads
april 18, 2022
Tidans SRK årsrapport 2021
1 file(s) 168 downloads
april 18, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2022-01-25
1 file(s) 124 downloads
februari 28, 2022
Styrelsen 2021
1 file(s) 111 downloads
januari 8, 2022
Styrelsemöteprotokoll 2021-11-10
2 file(s) 220 downloads
november 30, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-09-08
1 file(s) 89 downloads
oktober 6, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-05-25
1 file(s) 68 downloads
oktober 6, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-04-21
1 file(s) 90 downloads
oktober 6, 2021
Protokoll årsstämma 2021
1 file(s) 109 downloads
juni 6, 2021
Tidan LEVA – bilaga
1 file(s) 287 downloads
maj 2, 2021
Slutrapport LEVA Tidan
1 file(s) 295 downloads
maj 2, 2021
Tidans SRK 2020 kortversion
1 file(s) 299 downloads
april 25, 2021
Tidans SRK årsrapport 2020
1 file(s) 165 downloads
april 25, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-03-16
1 file(s) 106 downloads
april 11, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2021-01-26
2 file(s) 168 downloads
april 11, 2021
Styrelsemöteprotokoll 2020-05-26
1 file(s) 87 downloads
april 11, 2021
Styrelsemötesprotokoll 2020-11-17
1 file(s) 97 downloads
januari 16, 2021
Styrelsemötesprotokoll 2020-09-08
2 file(s) 205 downloads
oktober 18, 2020
Underhållsplan för Tidan 2021-2030
1 file(s) 477 downloads
januari 8, 2022
Styrelsen 2020
1 file(s) 602 downloads
augusti 18, 2020
Protokoll årsstämma 2020
1 file(s) 161 downloads
maj 29, 2020
Styrelsemötesprotokoll 2020-04-22
1 file(s) 160 downloads
maj 18, 2020
Styrelsemötesprotokoll 20-01-28
1 file(s) 154 downloads
april 22, 2020
Styrelsemötesprotokoll 19-11-12
1 file(s) 162 downloads
april 22, 2020
Styrelsemötesprotokoll 19-09-04
1 file(s) 172 downloads
april 22, 2020
Skaraborgsbygden – artikel om LEVA
1 file(s) 369 downloads
april 22, 2020
Tidans SRK 2019 kortversion
1 file(s) 234 downloads
mars 26, 2020
Tidans SRK årsrapport 2019
1 file(s) 389 downloads
mars 26, 2020
Hushållningssällskapet: Minskad övergödning av Tidan
1 file(s) 459 downloads
januari 30, 2020
Förbundets vision och målsättning 2015
1 file(s) 631 downloads
december 23, 2019
Sweco: Översvämningskartering Tidan
1 file(s) 869 downloads
december 28, 2019
Vattnens färg
1 file(s) 649 downloads
december 23, 2019
Vattenrådets verksamhetsplan 2016
1 file(s) 348 downloads
december 23, 2019
Hushållningssällskapet: Valstadbäcken
1 file(s) 555 downloads
december 23, 2019
Underhållsplan för Tidans vf 2011-2020
1 file(s) 632 downloads
december 23, 2019
Projektet Tidanöring
1 file(s) 847 downloads
januari 2, 2020
Calluna: miljögifter i fisk
1 file(s) 427 downloads
december 23, 2019
Styrelselista
1 file(s) 499 downloads
december 23, 2019
Infoblad: Sjövandrande Tidanöring
1 file(s) 1157 downloads
januari 2, 2020
Undersökning av tillflöden till södra Östen 2017
1 file(s) 828 downloads
december 23, 2019
Örnborg Kyrkander: Makrofyter i Tidan
1 file(s) 597 downloads
december 23, 2019
Sweco: hydraulisk beräkningsmodell över Tidan
1 file(s) 864 downloads
december 23, 2019
Limnia: Vattenkemiprovtagning Ösan
1 file(s) 649 downloads
december 23, 2019
Limnia: Bottenfauna i Ösan
1 file(s) 1121 downloads
december 23, 2019
Kontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 181 downloads
april 18, 2022
Naturvärden i Tidan
1 file(s) 850 downloads
januari 2, 2020
Kontrollprogram 2011-2016
1 file(s) 838 downloads
januari 1, 2020
Kontrollprogram 2004-2008
1 file(s) 639 downloads
december 23, 2019
LST Västra Götaland: Våtmarker -en möjlighet?
1 file(s) 732 downloads
december 22, 2019
LST: Klimatförändringar och Tidan
1 file(s) 944 downloads
december 22, 2019
Vattenmyndigheten Västerhavet: EU´s vattendirektiv
1 file(s) 656 downloads
december 22, 2019
Tibro kommun: Vad hände i Tibro den 8 juli?
1 file(s) 508 downloads
december 22, 2019
SMHI: Klimatförändringar
1 file(s) 812 downloads
december 22, 2019
Räddningsverket: Hur kan vi förbereda oss?
1 file(s) 1108 downloads
december 25, 2019
2008 – Klimatförändringarnas påverkan på Tidans vattensystem: Program
1 file(s) 482 downloads
december 22, 2019
Projekt vattenförvaltning 2011-2012
1 file(s) 516 downloads
december 22, 2019
LST: Miljöeffekter i Tidan
1 file(s) 221 downloads
december 22, 2019
LRF:s syn på klimatfrågan
1 file(s) 546 downloads
december 22, 2019
Länsförsäkringars syn på klimatfrågan
1 file(s) 535 downloads
december 22, 2019
VA-problem i Tidan
1 file(s) 771 downloads
december 22, 2019
Vattenrådets verksamhet 2019
1 file(s) 525 downloads
december 22, 2019
Strömprovfiske i Tidan
1 file(s) 186 downloads
december 22, 2019
Vandringshinder i Tidan
1 file(s) 502 downloads
december 23, 2019
Kottholmen
1 file(s) 1009 downloads
december 22, 2019
Fakta om Tidan
1 file(s) 1027 downloads
december 22, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-05-21
1 file(s) 198 downloads
december 23, 2019
Årsmötesprotokoll 19-04-11
1 file(s) 176 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-04-11
1 file(s) 161 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-03-12
1 file(s) 197 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 19-01-29
1 file(s) 202 downloads
december 23, 2019
Tidans SRK 2018 kortversion
1 file(s) 272 downloads
mars 26, 2020
Tidans SRK årsrapport 2018
1 file(s) 324 downloads
mars 26, 2020
Årsmötesprotokoll 18-04-26
1 file(s) 253 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-11-13
1 file(s) 175 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-09-05
1 file(s) 209 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-05-30
1 file(s) 167 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-04-26
1 file(s) 166 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-03-06
1 file(s) 233 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 18-01-23
1 file(s) 323 downloads
december 23, 2019
Tidan_POP_2017.pdf
1 file(s) 204 downloads
december 22, 2019
Tidan2017.pdf
1 file(s) 200 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 17-04-19
1 file(s) 651 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 17-05-23
1 file(s) 612 downloads
december 23, 2019
Styrelsemötesprotokoll 17-09-05
1 file(s) 682 downloads
december 23, 2019
Tidan2016.pdf
1 file(s) 333 downloads
december 22, 2019
Tidan_POP_2016.pdf
1 file(s) 186 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 16-04-21
1 file(s) 748 downloads
december 23, 2019
Tidan2015.pdf
1 file(s) 295 downloads
december 22, 2019
Tidan_POP_2015.pdf
1 file(s) 197 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 15-05-05
1 file(s) 552 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2014.pdf
1 file(s) 152 downloads
december 22, 2019
TIDAN2014.pdf
1 file(s) 226 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 14-04-10
1 file(s) 365 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2013.pdf
1 file(s) 117 downloads
december 22, 2019
TIDAN2013.pdf
1 file(s) 110 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 13-04-10
1 file(s) 380 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2012.pdf
1 file(s) 132 downloads
december 22, 2019
TIDAN2012.pdf
1 file(s) 93 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 12-04-10
1 file(s) 359 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2011.pdf
1 file(s) 97 downloads
december 22, 2019
TIDAN2011.pdf
1 file(s) 70 downloads
december 22, 2019
Årsmötesprotokoll 11-04-26
1 file(s) 395 downloads
december 23, 2019
TIDAN_POP_2010.pdf
1 file(s) 122 downloads
december 22, 2019
TIDAN2010.pdf
1 file(s) 80 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2009.pdf
1 file(s) 117 downloads
december 22, 2019
TIDAN2009.pdf
1 file(s) 72 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2008.pdf
1 file(s) 114 downloads
december 22, 2019
TIDAN2008.pdf
1 file(s) 77 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2007.pdf
1 file(s) 116 downloads
december 22, 2019
TIDAN2007.pdf
1 file(s) 120 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2006.pdf
1 file(s) 94 downloads
december 22, 2019
TIDAN2006.pdf
1 file(s) 70 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2005.pdf
1 file(s) 114 downloads
december 22, 2019
TIDAN2005.pdf
1 file(s) 106 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2004.pdf
1 file(s) 107 downloads
december 22, 2019
TIDAN2004.pdf
1 file(s) 136 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2003.pdf
1 file(s) 111 downloads
december 22, 2019
TIDAN2003.pdf
1 file(s) 124 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2002.pdf
1 file(s) 116 downloads
december 22, 2019
TIDAN2002.pdf
1 file(s) 115 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2001.pdf
1 file(s) 120 downloads
december 22, 2019
TIDAN2001.pdf
1 file(s) 100 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_2000.pdf
1 file(s) 112 downloads
december 22, 2019
TIDAN2000.pdf
1 file(s) 124 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_1999.pdf
1 file(s) 107 downloads
december 22, 2019
TIDAN1999.pdf
1 file(s) 101 downloads
december 22, 2019
TIDAN_POP_1998.pdf
1 file(s) 93 downloads
december 22, 2019
TIDAN1998.pdf
1 file(s) 120 downloads
december 22, 2019
TIDAN1997.pdf
1 file(s) 131 downloads
december 22, 2019
TIDAN1996.pdf
1 file(s) 96 downloads
december 22, 2019