Kategoriarkiv: Möten

Stöd till våtmarker 2020-2023

Tidans Vattenförbund är intresserade av att det skapas våtmarker och fosforfällor för minskad övergödning, biologisk mångfald och ökad grundvattenbildning. Under 2020 till och med 2023 har TVF möjlighet att stötta i arbetet med att få anlägga våtmarker genom LOVA projektet ”LEVA -minskad övergödning i Tidan”. Läs mer under LEVA-projektets sida.

Bidrag till åtgärder under 2020

Under 2020 har vi möjlighet att stödja insatser mot övergödning med ekonomiskt bidrag inom avrinningsområdena Ösan/Ömboån, Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran. Vi kan ge bidrag för: Strukturkalkning ca 80 ha 259 200 kr Kalkfilterdiken (vid dränering) 45 000 kr Reglerbar dränering 2 st brunnar 16 000 kr Medfinansiering 3 fosfordammar 80 000 kr Totalt belopp 400… Läs mer »

Årsstämma 2020

Tidans Vattenförbunds årsstämma kommer att gå av stapeln som planerat, med start kl. 18:00 den 22 april.Med tanke på det rådande läget ber vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Den som har symptom på luftvägsinfektion bör således inte delta. Vi kommer att försöka erbjuda möjlighet att delta digitalt, via programvaran Microsoft Teams.Om du vill pröva detta… Läs mer »