Studieresa till ”Tullstorpsån och LIFE Goodstream”

Av | september 23, 2021

Tidans Vattenförbund/Vattenråd i samarbete med Hushållningssällskapet anordnar den 8-9 mars 2022 en studieresa kring anläggning av våtmarker. Studiebesök görs vid Tullstorpaåprojektet i Skåne och LIFE Goodstream i Halland. Resan är ett pågående LOVA-projekt och ingår i ett åtgärdsarbete med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Tidans avrinningsområde. Resan riktar sig till markägare och andra intresserade. Inriktning är mot praktisk anläggning.

Studieresan och besöken bekostas genom LOVA-medel. Deltagarna bekostar själva mat och logi.

Anmälan görs via sms till 0733-107869 eller mail till sofia@torpetlantbruk.se senast 8e oktober, glöm inte ev. allergier! Vid frågor ring Sofia på 0733-107869

Ungefärliga boendekostnader 1200 till 1700 kronor.

Följ oss gärna på Facebook om senaste nytt kring resan! https://www.facebook.com/LOVATidan