Kategoriarkiv: Stöd

Studieresa till ”Tullstorpsån och LIFE Goodstream”

Tidans Vattenförbund/Vattenråd i samarbete med Hushållningssällskapet anordnar den 8-9 mars 2022 en studieresa kring anläggning av våtmarker. Studiebesök görs vid Tullstorpaåprojektet i Skåne och LIFE Goodstream i Halland. Resan är ett pågående LOVA-projekt och ingår i ett åtgärdsarbete med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Tidans avrinningsområde. Resan riktar sig till markägare och andra intresserade. Inriktning… Läs mer »

Stöd till våtmarker 2020-2023

Tidans Vattenförbund är intresserade av att det skapas våtmarker och fosforfällor för minskad övergödning, biologisk mångfald och ökad grundvattenbildning. Under 2020 till och med 2023 har TVF möjlighet att stötta i arbetet med att få anlägga våtmarker genom LOVA projektet ”LEVA -minskad övergödning i Tidan”. Läs mer under LEVA-projektets sida.

Bidrag från vattenmyndigheten till åtgärder under 2020-21

Under 2020-2021 har vi möjlighet att stödja insatser mot övergödning med ekonomiskt bidrag inom avrinningsområdena Ösan/Ömboån, Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran. Vi kan ge bidrag för: Strukturkalkning ca 80 ha 259 200 kr Kalkfilterdiken (vid dränering) 45 000 kr Reglerbar dränering 2 st brunnar 16 000 kr Medfinansiering 3 fosfordammar 80 000 kr Totalt belopp 400… Läs mer »