Stöd till våtmarker 2020-2023

Av | juni 26, 2020

Tidans Vattenförbund är intresserade av att det skapas våtmarker och fosforfällor för minskad övergödning, biologisk mångfald och ökad grundvattenbildning. Under 2020 till och med 2023 har TVF möjlighet att stötta i arbetet med att få anlägga våtmarker genom LOVA projektet ”LEVA -minskad övergödning i Tidan”. Läs mer under LEVA-projektets sida.