Bidrag från vattenmyndigheten till åtgärder under 2020-21

Av | april 22, 2020

Under 2020-2021 har vi möjlighet att stödja insatser mot övergödning med ekonomiskt bidrag inom avrinningsområdena Ösan/Ömboån, Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran.

Vi kan ge bidrag för:

Strukturkalkning ca 80 ha259 200 kr
Kalkfilterdiken (vid dränering)45 000 kr
Reglerbar dränering 2 st brunnar16 000 kr
Medfinansiering 3 fosfordammar80 000 kr
Totalt belopp400 200 kr

Är du intresserad, kontakta Sofia Kämpe för mer information 0733-10 78 69, sofia@torpetlantbruk.se
OBS! Bidraget ges endast under 2020-2021. Det ekonomiska bidraget kommer från Vattenmyndigheten Västerhavet.